GIẤY PHÉP

*Giấy phép phân phối rượu số: 806/GP-BCT ngày 08/11/2018
Giấy phép phân phối rượu sửa đổi bổ sung lần 1 số: 163/GP-BCT ngày 10/5/2021
Giấy phép phần phối rượu sửa đổi bổ sung lần 2 số: 429/GP-BCT ngày 07/12/2021

0969 847 685 Liên hệ Zalo Messenger
🔊
TOP