Chai vang này là dành cho bạn

05/04/2022

1.Bạn cảm thấy tốt nhất khi nào?

Chính xác! Sai!

2. Bạn thường đi bộ.....

Chính xác! Sai!

3. Khi nói chuyện với mọi người, bạn...

Chính xác! Sai!

4. Khi nói chuyện với mọi người, bạn...

Chính xác! Sai!

Chai vang này là dành cho bạn
Test kết quả (tệ)
Ôi bạn trả lời sai hết r
Test kết quả (tốt)
Thật tuyệt vời!
Test kết quả (trung bình)
Cố găng lên nhé
0969 847 685 Liên hệ Zalo Messenger
🔊
TOP